.... naslovna

.... psi

.... mačke

.... ptice

.... male životinje

.... galerija

.... forum

.... prezentacije

.... oglasi

Srčani crv kod pasa
Upoznajmo  neprijatelja
  
Dirofilaria immitis larva pod mikroskopomSrčani crv – Dirofilaria Immitis  je parazit koji se nalazi u krvnim sudovima i srcu pasa, vukova, lisica, lasica i glodara.  Kod mačaka, kao i kod čoveka, larvice se mogu naći u krvnim sudovima, ali se smatra da ne mogu da dostignu stadijum odraslog parazita.

Postoje dva oblika ovog parazita:

Larvice, koje komarci iz roda Culex i Anopheles (u koje spada ukupno više od 500 vrsta komaraca) prenose sa bolesne na zdravu životinju. One jednim delom u komarcu, a delom u psu prolaze kroz 5 faza razvoja.  Ceo razvoj traje oko 8 meseci. Larve krvotokom putuju po celom telu, a ako se kuja tada pari, mogu kroz matericu ući i u plodove. Kada komarac ujede zaraženog psa, on sa krvlju usisa i larvice - mikrofilarije, i prenosi ih dalje. Kada stignu do desne srčane predkomore i komore tu se njihov razvoj zavrsava  sa odraslim oblikom crva.

Od momenta kad komarac zarazi psa do pojave odraslog parazita u srcu prođe obično 6,5-7 meseci.

GLavni prenosilac srčanog crva Dirofilaria immitis je komarac

- Odrasli srčani crv je valjkasta glista dužine od 10-30 cm i debljine od 0,7-1,4mm. Njihov broj u desnoj komori srca je različit u zavisnosti od inteziteta infekcije,  i u skladu sa tim razvijaju se i simptomi  bolesti. Životni vek odraslog parazita je 3-5 godina.

Dirofilaria immitis u srcu - crtež

Šta možemo da primetimo na psu - simptomi bolesti
U prvih 7 meseci, dok ne postoje paraziti u srcu, gotovo da i nema simptoma ili se teško uočavaju.  Kada  su paraziti u srcu, postepeno se javljaju simptomi:  brzo zamaranje, dahtanje bez vidljivog uzroka, suv kašalj u napadima, povišena temperatura, a pas može i da gubi na težini. Tečnost se nakuplja u grudnoj i trbušnoj duplji. Ponekad se pojavljuju i napadi slični epilepsiji u toku kojih može doći do iznenadne smrti. Sve ovo su posledice proširenja desne, a kasnije i  leve srčane komore i otežanog rada srca i pluća zbog prisustva parazita.

Kako  postaviti dijagnozu
Dok još nema simptoma bolesti, u prvih 7 meseci,  jedini način da se postavi dijagnoza je mikroskopski pregled razmaza periferne krvi  u kome se uočavaju larvice. Kada  se odrasli paraziti nalaze u srcu onda  dijagnozu možemo postaviti na osnovu više metoda:  serološkog testa krvi, rentgena srca i pluća, ultrazvučnog pregleda srca i EKG-a.
__________________________________________________

Terapija

Jedina potpuna terapija postiže se u prvih 7 meseci  kada se daje antiparazitik (IVERMECTIN) koji efikasno unistava larvice.

Postoje lekovi  koji  deluju na odrasle Dirofilarije, ali oni nisu registrovani u Srbiji, a njihova primena je skopčana sa rizikom od embolije - zapušavanja velikih krvnih sudova delovima uginulih parazita.

Takođe, u inostranstvu se preduzima hirurška intervencija kojom se paraziti vade iz srca, ali kod nas još uvek niko ne radi takvu vrstu operacije.

Frontline ComboKardiološka terapija  smanjuje simptome, značajno olakšava stanje i popravlja kvalitet života psa.
Srčani crv je u simbiozi sa bakterijim Wolbachia,  pa i određeni antibiotici popravljaju stanje.

__________________________________________________

Šta vlasnik psa može (i treba) da učini preventivno?

Pre svega, iako nema simptoma bolesti, treba uraditi razmaz krvi dva puta godišnje, na početku i na kraju sezone komaraca.

Postoje  antiparazitici koji deluju i na komarce (Frontline combo, Advantix) ili antiparazitici koji deluje na  larvice (Ivermectin koji se daje kao inekcija ili spot-on peparat Advocate kao i mnogi drugi koji kod nas nisu registrovani kao Heartgard, Triheart,  Iverhart  koji se daju kao tablete ili Revolution spot-on) i treba ih koristiti od početka do kraja sezone komaraca.Dr. vet. med. Dragana Petković - Pet Wellness Eva - veterinarska ordinacija

Pariske komune 27, Novi Beograd
                       tel: 011/269-01-18,
                       mob: 063/80-88-833


Reference:
1. Zbornik plenarnih referata i kratkih sadrzaja koreferata simpozijuma "I jugoslovenski epizootioloski dani". Žabljak, 10-13. 10.1999,87-88. Izd: Veterinarska komora Srbije. (R73-0,2)
Dirofilarioza– nova pretnja, Dr. Sanda Dimitrijevic,  dipl.vet.spec. Aleksandar Tasić,  dipl.vet. spec. Gordana Blitva
-
2. Pavlović I., Terzin V., Ćurčin Lj., Ćurčin Klara, PETKOVIĆ DRAGANA, Terzin Dragana (2007):
Dirofilariosis – actuel health problem of dogs at Belgrade area
Abstracts of First European Dirofilaria Days, 22-25.2.2007.,Zagreb, Hrvatska
-
3. Pavlović I., Terzin V., Ćurčin Lj., PETKOVIĆ DRAGANA., Terzin D., Ćurčin K. (2009)
Dirofilariosis – prevalence at stray and pets dogs at Belgrade area in period 2007-2008.
Program and Abstctracts of Second European Dirofilaria Days 2009, Salamanca, Spain, 16-18.9 2009Marketing
.... divljina


 
 
 

2003-2012 © Životinjsko carstvo