.... naslovna

.... psi

.... mačke

.... ptice

.... male životinje

.... galerija

.... forum

.... prezentacije

.... oglasi

Banka krvi za pse


Veterinarska medicina ubrzano postaje tehnološki napredna, u skladu sa napretkom humane medicine, uključujući i potrebe za krvlju i krvnim produktima, pa tako i potrebu za formiranjem banki krvi. Manje ambulante mogu da se oslanjaju na lokalne donore krvi u hitnim situacijama, ali uvek sa rizikom koji nosi nedovoljno ispitana i sigurna krv.

Dobro opremljena klinika može da ponudi usluge banke krvi.

Profil poželjnog donora krvi je pas star od 1-8 godina, težine ne manje od 25 kg, što omogućava uzimanje do 450 ml krvi u jednoj donaciji bez štetnih posledica, PCV ( packet cell volume-hematokrit ) ne manji od 40%, slobodan od bakterijskih infekcija ( Borelia, Erlihija ), parazitskih infestacija ( Dirofilarija, Tripanozoma, Babezija ), uredno vakcinisan i revakcinisan protiv besnila, štenećaka, mačije kuge, zaraznog hepatita, leptospiroze, parainflunce-DHPPiL. Krvna slika donora se u potpunosti obnavlja za tri nedelje, a ponovljene donacije se preporučuju u razmacima ne manjim od 4-6 nedelja.

Banka krvi za pse

Krvne grupe su zapravo genetski antigeni markeri na eritrocitima. Poznato je najmanje 12 krvnih grupa kod pasa, a njihove oznake su se često menjale tokom vremena ( abecedne, rimske... ). Danas je prihvaćen akronim DEA ( dog erythrocyte antigen ) u kombinaciji sa arapskim brojevima ( DEA1, DEA2, DEA3 ).

DEA 1.1 pozitivna je najčešća krvna grupa kod pasa i smatra se univerzalnim primaocem, a DEA 1.1 negativna i DEA 1.2 univerzalnim davaocima.


Određivanje krvnih grupa je zapravo određivanje antigena na površini eritrocita uz pomoć komercijalnih brzih testova ( nalik na SNAP testove za zarazne i parazitske bolesti ) koji identifikuju DEA 1.1 krvnu grupu.

Crossmatch test je zapravo in vitro predviđanje reakcije recipijenta na eritrocite i plazmu donora detektovanjem hemaglutinacije ili hemolize. Pošto je za senzibilizaciju psa kod prve transfuzije potrebno 72 sata, crossmatch nema smisla kod ponovljenih transfuzija unutar tog perioda. Posle tog perioda, ili kod kuja sa istorijom skotnosti, test pruža vrednu informaciju.

Jugularna venopunkcija je najčešći način uzimanja krvi, ali mi uspešno koristimo i brahiocefalnu venu. Krv se skuplja u komercijalni zatvoreni sistem kesa sa antikoagulansom, prezervativima i aditivima za duže očuvanje krvi i uz pomoć aparata za monitoring, mešanje i određivanje količine i protoka krvi, a procedura traje 5-10 minuta.

Banka krvi za pse

Krv i krvni produkti
Puna krv, ne starija od 8 sati, sadrži eritrocite, leukocite, trombocite, koagulacione faktore i plazma proteine. Aplikacija je indikovana kod akutnih krvarenja, anemija zbog koagulopatije, diseminovane intravaskularne koagulacije. Krv starija od toga se može čuvati u frižideru na 1-6 stepeni celzijusa do 35 dana, ali će imati smanjeni potencijal.

Koncentrovani eritrociti se dobijaju iz pune krvi kada se odvoji plazma centrifugiranjem na 5000 obrt/min, 15 minuta u specijalnoj centrifugi sa sistemom rashlađivanja, i upotrebom plazma ekstraktora. Produkt sadrži koncentrovane eritrocite ( hematokrit oko 80% ) čiji je poluživot 28-35 dana i koristi se za poboljšanje sistema transporta kiseonika kod anemija i poremećaja funkcije koštane srži. Pre aplikacije treba razblažiti eritrocite izotoničnim rastvorom NaCl 0.9% u odnosu 2:1.

Centrifuga za krv

Plazma sadrži koagulacione faktore i plazma proteine, a koristi se kod poremećaja koagulacije, trovanja antikoagulantnim rodenticidima, bolesti jetre, diseminovane intravaskularne koagulacije, akutne proteinemije. Obzirom da se za donore biraju aktivno imunizovane životinje, plazma se može koristiti kao deo terapije infektivnih bolesti ( parvoviroza, štenećak, herpes virus... ). Na taj način oboleljj životinji dajemo gotova antitela za koja očekujemo da vežu virusne antigene i smanje intenzitet viremije.

Plazma bogata trombocitima se dobija drugačijim režimom centrifugiranja pune krvi ( 1000 obrt/min, bez rashlađivanja ) i koristi se kod ozbiljnih, nekontrolisanih i po život opasnih krvarenja. Čuva se na sobnoj temperaturi , zaštićena od svetla i može se upotrebiti unutar 48 sati.

Reakcije na transfuziju mogu biti imune hemolitičke i nehemolitičke i neimune. Od posebne pažnje su akutne reakcije, opet na sreću veoma retke kod pasa, a karakteriše ih hipertermija, povraćanje, ubrzano disanje i rad srca, slabost, mišićni tremor, otok lica, vokalizacija, pad krvnog pritiska, hemoglobinemija i hemoglobinurija.

Prepoznajući prazninu u oblasti transfuzije i banke krvi oformili smo banku krvi za pse, sa svom pratećom opremom za uzimanje, obradu i čuvanje krvi i krvnih produkata. Upoznali smo dobro sve frustracije nedostupnosti krvi i njenih produkata kod urgentnih stanja, kada tretman završavamo molitvom. U najmanju ruku dostupnost krvi može da nam skrati molitvu. Zato sa zadovoljstvom i ponosom možemo da ponudimo krvne produkte ambulantama i klinikama širom zemlje. Naravno, kao što postoji u mnogim zemljama, ne bi ni nama škodio nacionalni servis ili centralna banka krvi koja bi omogućila neophodnu standardizaciju postupka uzimanja, obrade, čuvanja i aplikacije krvi.

Banka krvi za pse

Sa svima koji nameravaju da se bave transfuzijom delim izvrsnu činjenicu: „ Ne postoji značajno prisustvo prirodnih aloantitela kod pasa“, pa anafilaktička reakcija antigen-antitelo pri transfuziji nije uobičajena. To znači da kod prve transfuzije podudarnost krvnih grupa nije od značaja. Na sreću, retko koja životinja ima potrebu za ponovljenim transfuzijama, osim kod nekih retkih hroničnih oboljenja. Zato kolege, napred, sva vaša iskustva će u budućnosti biti od značaja. Ali, uvek ima ali, kuje koje su bile skotne mogu biti senzibilisane. U tom slučaju se radi crossmatch test podudarnosti, na sreću lako izvodljiv.

Vet Impuls veterinaska klinikaDVM Zoran Cvetković - VET IMPULS
Urgentna i specijalistička klinika za kućne ljubimce

Josifa Pančića 4, Niš 
Telefon: 018/523-230, dežurni tel.: 062/517-528
Radno vreme: radnim danima: 9-20h, subota: 9-15h, nedelja: 11-13h


Marketing
.... divljina


 
 
 
 
 

2003-2014 © Životinjsko carstvo