.... naslovna

.... psi

.... mačke

.... ptice

.... male životinje

.... galerija

.... forum

.... prezentacije

.... oglasi

Kliker trening pasa - pojmovi


Pre nego što počnemo sa konkretnim treninzima i klikerom, još malo teorije. Određene pojmove, koji možda zvuče suviše "naučno", je svakako dobro poznavati. Klikering metoda je puno više od samog klika. Kao što se potvrđuje u praksi, ta mala igračka baš i nije toliko bitna. Najvažniji je način učenja, sama filozofija i princip rada.

                  Covek i pas u harmoniji

Znak (marker signal) – klik (zvuk klikera) upotrebljavamo, da psu pokažemo, da je to što u trenutku klika radi dobro - da je to to što od njega tražimo!

Klasično uslovljavanje (Classical Conditioning) – metoda koju je koristio psiholog Pavlov, pas se samo odaziva na okolinu, bez svesnosti svog ponašanja.

Instrumentalno uslovljavanje (Operat Conditioning) – metoda koju je koristio psiholog Skinner, pas sa svojim ponašanjem deluje na okolinu. Na ovim principima je osnovana klikering metoda.

Pozitivna motivacija – učenje psa bez fizičkog podsticaja i/ili korekcije, jednostavno rečeno nagrađujemo ponašanje koje želimo i ignorišemo ponašanje koje ne želimo.

Negativna motivacija – učenje psa sa korekcijama i sa fizičkim podsticajem tj. kažnjavamo ponašanje koje ne želimo.

Vremensko usklađivanje (Timing) – največa greška trenera je loše vremensko usklađeno klikanje, jer uvek dobijemo ponašanje koje kliknemo i ne ono koje želimo.

Kriterijum (Criteria) – pre početka treninga, trener treba da odluči koje ponašanje želi nagraditi, tj. kliknuti.

Primarno potkrepljenje (Primary Reinforcement) – hrana, igra ili nešto drugo, što zadovoljava neku potrebu psa.

Kliker

Stepen potkrepljenja (Rate of Reinforcement) – pas treba za nagradu da dobije nešto, što u tom trenutku želi.

Primarni pojačivać (Primary Reinforcers) – kliker

Averziv – nešto neugodno, što pas želi da izbegne.

Pozitivno potkrepljenje (R+) – nešto za psa dobro, što dodajemo, sa ciljem da više puta dobijemo neko ponašanje (npr. psu damo komadić hrane kada sedne).

Negativno potkrepljenje (R-) – nešto za psa loše, što oduzimamo sa ciljem da više puta dobijemo neko ponašanje (kod učenja psa sa prisilom su aportiranje učili tako, da bi psa uštinuli za uvo, pa bi pas otvorio usta i primio aport. Kada bi pas otvorio usta – to je bilo željeno ponašanje – onda bi se prestalo sa štipanjem).

Pozitivna kazna (P+) – nešto za životinju loše, što dodajemo sa ciljem manje puta postići neko ponašanje (cimanje sa povocem da bi pas manje vukao).

Negativna kazna (P-) – nešto za životinju dobro, što oduzmemo sa ciljem manje puta postići neko ponašanje (okrenemo leđa – oduzmemo pažnju – psu, koji skače na nas).

Izbacivanje ponašanja (E) – oslabimo neko ponašanje tako da ga ne koristimo više (psa učimo da sedne i nagradimo svaki put kada sedne ali ignorišemo svako drugo ponašanje, recimo ako legne ili laje,...).

Klasično učenje – na bilo kakav način (sa guranjem guze u pod, mamcem u vidu hrane, cimanjem, vikanjem,...) se psu stavi do znanja šta se od njega traži, nagradi se poželjno ponašanje ili kazni nepoželjno.

Učenje sa klikerom – traži se željeno ponašanje, markira se takvo ponašanje sa klikom i nagradi, a u slučaju nepoželjnog ponašanja se sačeka i da psu mogućnost da ponovo uradi ono što se traži.

[tekst se nastavlja ispod banner-a]                                                                                

Marketing                                                                                    


Kod klikering metode se koristi samo instrumentalno uslovljavanje, pozitivna motivacija, pozitivno potkrepljenje (R+), izbacivanje ponašanja (E), ponekad negativna kazna (P-), primarno i sekundarno potkrepljenje i primarni pojačivač.

Zanimljivo je da su u firmi Animal Behavior Enterprises (ABE) pozitivnu kaznu (P+) koristili samo 12 puta u 50 godina od ukupno 15.000 naučenih životinja!!!

Upotreba negativnog potkrepljenja (R-) im nije došla ni na kraj pameti. Kriterijum i vremensko usklađivanje su od velikog značaja za uspešno vaspitanje. Bob Baily kaže, da je umesto bilo kakave kazne pametnije koristiti pauzu (time-out) i pitati se ''Da li sam ja – trener – stvorio taj  problem sa premalim ili čak loše vremenski usklađenim potkrepljenjem, tj. nagradom?''

Motivaciona obuka pasa

On nikada ne koristi tehniku kažnjavanja, jer ljudi prečesto i na pogrešan način koriste tu metodu. Ako neko pogrešno koristi pozitivno potkrepljenje (nagradu) pas ne može patiti. Bob Baily o kazni još kaže: ''U retkim okolnostima, kada kazna znači potencijalnu korist, kaznu upotrebljavamo uvek sa ciljem da zaustavimo određeno ponašanje koje bi moglo naneti štetu životinji, čoveku ili imanju.

Sa mog stanovišta tako potpuno isključujem upotrebu pozitivne kazne (P+) kod učenja kinoloških sportova i poslušnosti i maksimalno smanjujem upotrebu kazne kod treninga službenih pasa.''

Bez obzira koliko voli životinje, stav ovog stručnjaka o kazni je zasnovan na iskustvu i ciljevima, kod kojih je ponašanje životinja bez grešaka od ogromnog značaja. Kod životinja koje je on vaspitao nije se radilo za bodove i pobede, nego za živote.

Maja Šparovec
Leangi pima - klub za obuku pasa

Komentari/pitanja
.... divljina

   
  Maya di Altobello
  Shadow of Aire
.Lionheart
[erdel terijer]
  Express Man Rezlark
 [patuljasti šnaucer]
  Big Band Rezlark
 [patuljasti šnaucer]
   

2003-2010 © Životinjsko carstvo