.... naslovna

.... psi

.... mačke

.... ptice

.... male životinje

.... galerija

.... forum

.... prezentacije

.... oglasi
Ledeno doba usporilo domestifikaciju psa- Domestifikacija pasa je zapocela pre 33,000 godina pokazuju rezultati najnovijeg istrazivanja.

- Ledeno doba, koje je započelo pre oko 26000 godina je najverovatnije poremetilo uslove koji su do prvobitne domestifikacija pasa.

- Psi iz vremena pre Ledenog doba po svemu sudeći nisu imali naslednike koji su preživeli taj hladan period.

___

33000 godina stari ostaci životinje nalik psu koji su pronađeni u Sibiru ukazuju da je ta jedinka bila delimično domestifikovana. Njene kosti ukazuju da je po nekim fizičkim osobinama ličila na današnjeg samojeda.

Samojed
               Današnja rasa samojed potiče iz najsevernijih predela gde je korišćen za zaštitu jelena

Neki psi su domestifikovani već pre oko 33000 godina ali oni njihovi potomci nisu preživeli Ledeno doba, pokazuju rezultati novog PLoS ONE istraživanja. (Public Library of Science, naučni magazin)

Teorija, zasnovana na analizi ostataka životinje starih 33 hiljade godina koja bi mogla biti delimično domestifikovan pas, objašnjava zašto postoje ostaci praistorijskih pasa iz tako ranih perioda a opet svi današnji psi vode poreklo od predaka koji su živeli u periodu nakon Ledenog doba tj pre 17000-14000 godina.

Praistorijska životinja o kojoj je reč pronađena je u Razbojničkoj pećini u Altajskim planinama severnog Sibira. Slede fotografije lobanje ove životinje.

Ostaci domestifikovanog psa pronađeni u Sibiru

"Pas pronađen u Razbojničkoj pećini pokazuje da su u odnosima čoveka i psa postojali odgovarajući uslovi za domestifikaciju najmanje pre 33,000 godina," kaže koautorka ove studije Susan Crockford. "Ipak, takvi uslovi su morali biti prisutni u kontinuitetu i bez većih oscilacija, tokom života više generacija vukova, između 20 i 40 godina kako bi proces domestifikacije rezultirao nastankom psa."

"Prema sadašnjim podacima, izgleda da takvi uslovi nisu postojali sve do završetka Ledenog doba, pre oko 19,000 godina," dodaje dr. Crockford, iz kompanije Pacific Identifications Inc. koja se bavi identifikacijom i analizom skeleta. "Čak i posle Ledenog doba, domestifikacija vukova je mogla započeti na više različitih mesta i u različito vreme, ali nije uspela da dođe do trajnih promena pošto nisu postojali povoljni uslovi u kontinuitetu."

Skelet životinje u Sibiru je otkriven pre oko godina dana (2010.) ali je tek nedavno  korišćenjem tri različite radiokarbonske analize utvrđeno da potiče iz perioda pre 33,000 godina. Crockford i njene kolege su zaključili da je u pitanju delimično domestifikovan pas, sudeći prema mešavini psećih i vučjih osobina.

Analizirajući lobanju i druge ostatke, naučnici zaključuju da je ova jedinka bila građe i visine velikog primerka današnjeg mužjaka rase samojed. Zubi su i dalje bili veličine vučjih zuba a i ponašanje je i dalje verovatno više ličilo na vučje nego na pseće."

Ostaci psa sahranjenog u grobu, starost 7000 godinaNajmanje plašljivi ali najradoznaliji primerci vukova su imali fizičke karakteristike sa kraćim i širim njuškama, kraćim i gušće poređanim zubima što je kroz puno generacija postala karakteristika domestifikovanih pasa.

Ostaci ove životinje su iskopani iz dela pećine koji je sadržao kosti divljih životinja. Sa druge strane, potpuno pripitomljeni psi, čak i oni iz najranijeg perioda, bi dobijali prave grobove, a često bi bili zakopavani pored ili čak sa svojim vlasnicima.(slika desno, ostaci psa sahranjenog u grobu, pre oko 7000. godina u Sibiru)

Kako na mestu iskopavanja nisu pronađeni skeleti drugih životinja sličnih psima, istraživači zaključuju da je u pitanju bio pas u ranoj fazi domestifikacije.


[tekst se nastavlja ispod banner-a]                                                                                

Marketing                                                                                    

Naučnici takođe tvrde da se domestifikacija mogla dogoditi i prirodno, bez ljudske intervencije, kada bi vukove privlačila ljudska naselja i kada bi se postepeno prilagođavali načinu života čoveka.


Ledeno doba je, međutim, izmenilo populaciju i kretanje životinja koje su ljudi u Altajskim planinama lovili radi ishrane. "Kao rezultat, ljudi su verovatno morali da se kreću ili sele češće nego što su to radili ranije. "Dva najranija pronađena ostatka prvih pasa sa tla Evropskog kontinenta (Gojet, Belgija) i iz Sibira (Razbojnička pećina) koji su udaljeni hiljade kilometara, pokazuju da je domestifikacija bila multiregionalna, i da nije imala jedno mesto postanka (kako su ukazivali neki raniji rezultati ispitivanja DNK).

Prema rečima Dr. Crockford, Ledeno doba je ljude primoralo da češće menjaju stanište, a to je zaustavilo proces domestifikacije i vratilo odnose ljudi i vukova unatrag možda i celih 20 hiljada godina, ponovo na odnos konkurenata u lovu...

Lobanja psa iz pećine Gojet u BelgijiPretpostavlja se da su, u nedostatku okolnosti koje bi omogućile domestifikaciju, psi ili polupripitomljeni vukovi postepeno odumirali. Domestifikovani pas se kao vrsta ponovo pojavio nakon Ledenog doba, uspešno se razmnožavao i postao predak današnjih pasa.

I pored sadašnjih saznanja, nije jasno kada su se tačno pojavili prvi psi pre Ledenog doba, ali je u Belgiji u pećini Gojet pronađena lobanja životinje jako slične psu stara 36,500.

Slika levo: a - lobanja psa, b i c - lobanje vuka.

Iako su sadašnja otkrića veoma značajna, naučnici se slažu da je potrebno ispitati više ovakvih ostataka kako bi se mogli doneti definitivni zaključci o početku domestifikacije psa.

Sa samo jednim uzorkom ove starosti, se ne može isključiti mogućnost da je u pitanju neka do sada nepoznata vrsta izmrlih praistorijskih vukova.

Ono što je možda i najvažnije, poslednja otkrića se uklapaju u tezu da je do domestifikacije došlo na prirodan način, tj. da čovek nije psa “kreirao” za određenu namenu. U tom periodu istorije ljudi su masovno lovili životinje koje žive u grupama i ostavljali iza sebe velike gomile kostiju što je privlačilo vukove.  

Rani psi su mogli biti od koristi ljudima time što bi jeli otpatke od hrane i time sprečavali njeno raspadanje, a možda su i svojim prisustvom odbijali veće predatore poput medveda. Nakon Ledenog doba, međutim, u poslednjih 10 hiljada godina, oni postaju ključni član tima za lov - kaže Thomas Higham, takođe jedan od autora ove studije.

Jednostavno, lovci su dosta bolje lovili sa psima nego bez njih. Ono što iznenađuje je da su,  33000 godina star primerak domestifikovanog psa u Sibiru i njegovi potomci, završili u ćorsokaku evolucije. Dok su ljudi naseljavali Altajske planine tokom Ledenog doba, po svemu sudeći nisu imali pse uz sebe, a razlog tome može biti što je hrana postajala sve oskudnija.
Primerak životinje čiji su ostaci pronađeni u Razbojničkoj pećini je najverovatnije bio rani pas u procesu domestifikacije ali njegove karakteristike osobine nisu pronađene u kasnijim generacijama čiji su ostaci analizirani. Ovo ukazuje da je pripitomljavanje vukova bilo ometeno klimatskim i društvenim promenama koje su povezane sa periodom poslednjeg glacijalnog maksimuma (perioda u klimatskoj istoriji Planete kada su ledene površine zauzimale najveću površinu).

Naučnici su uporedili ove ostatke sa ostacima divljih vukova iz perioda pre poslednjeg glacijalnog maksimuma (pre 26,500 do 19,000 godina), zatim sa primercima današnjih vukova, praistorijskim domestifikovanim psima, i ranim vrstama sličnim psima, korišćenjem morfoloških kriterijuma za razlikovanje između vukova i pasa.

Poslednji glacijalni maksimum

Otkriveno je da primerak iz Razbojničke pećine najviše “liči” na potpuno domestifikovanog psa sa Grenlanda (iz perioda pre oko 1000 godina), i da se razlikuje od nekadašnjih i današnjih vukova, kao i od ostataka skeleta psa sa lokacije Eliseevichi I u dolini Dnjepra u centralnoj Rusiji.

Srećom, rasa pasa koja je najbliža prvobitno domestifikovanom psu/vuku, Sibirski samojed, koji je gajen radi zaštite i čuvanja krda jelena, potvrđuje da se domestifikacija na kraju ipak dogodila...

I tako je, iz okrutnih uslova života u prirodi koja se drastično menjala nastala neraskidiva veza između ljudi i pasa. Veza kakvu čovek sasvim sigurno nema ni sa jednom drugom životinjskom vrstom na našoj Planeti.


Izvor:
Ovodov ND, Crockford SJ, Kuzmin YV, Higham TFG, Hodgins GWL, et al. (2011) A 33,000-Year-Old Incipient Dog from the Altai Mountains of Siberia: Evidence of the Earliest Domestication Disrupted by the Last Glacial Maximum. PLoS ONE 6(7): e22821. doi:10.1371/journal.pone.0022821

Komentari/pitanja
.... divljina

   
  Maya di Altobello
  Shadow of Aire
.Lionheart
[erdel terijer]
  Express Man Rezlark
 [patuljasti šnaucer]
  Big Band Rezlark
 [patuljasti šnaucer]
   

2003-2011 © Životinjsko carstvo