.... naslovna

.... nestali ljubimci

.... psi

.... mačke

.... male životinje

.... galerija

.... najave i vesti

.... forum


Sayonara sa svojim mačetom

Moja prva rasna maca [na slici levo] zvala se Sara, sijamka starog tipa, bez rodovnika. Mrvica, njena kćerka dobila je inicijalni rodovnik 1994. godine. Njen potomak Rony je moj prvi šampion. Za njim slede više šampiona ali Sara je i dalje u mom srcu. Živela je 10 godina.

Kad sam počela da se  bavim rasnim macama zaželela sam da jednog dana imama svoju odgajivačnicu sijamskih i orijentalnih maca. Želela sam da jednog dana imamo macu koja će bito potomak mog uzgoja. Taj san mi se ostvario. Moja Sayonara poklonila mi je pet mačića 21.januara 2008 god. Jedno od njih je ta maca koju sam sanjala. Ona će se zvati po mojoj prvoj maci MYFORTUNE SARA (MFSara).

Registrovala sam odgaivačnicu u FIFe 2000 god:
YU VTM MY FORTUNE: SIJAMSKE I ORIJENTALNE

Registrovala sa istu odgaivačnicu u TICA 2007 god
MYFORTUNE: ORIJENTALNE I SIJAMSKE

Moje mace su otišle u kuće novih vlasnika sa kojima sam ja zahvaljujući njima postala prijatelj. Mace su moj život učinile lepšim i sadržajnijim.


My first purebred cat was Sara [upper left photo], classic type siamese and she had no documented pedigree. Mrvica, her daughter received her initial pedigree in 1994. Her offspring is my first champion. After him come several champions but Sara still has her special place in my heart. She lived 10 years.

When I first started to get involved with purebred cats, I realiyed that some day I would like to have my own cattery of siamese and oriental cats. My wish was to have a cat that comes from our own breeding line. That dream came true on 21. of march 2008 when Sayonara gave me five kittens. One of them is the cat I have dreamt about. She will be named after my first cat MYFORTUNE SARA (MFSara).

I first registered my cattery in FIFe in year 2000. under the name:       
YU VTM My Fortune - odgajivačnica sijamskih i orijentalnih mačaka

In 2007. I also registered my cattery in TICA under the name:
MYFORTUNE: ORIENTALS AND SIAMESE


         
 2003-2008 © Životinjsko carstvo

.... divljina

 

.... prezentacije