.... naslovna

.... psi

.... mačke

.... ptice

.... male životinje

.... galerija

.... svaštara

.... forum

Pacovi čistači minskih polja

Kada su prvi trenirani dlakavi četvoronožni drugari pušteni u minsko polje u Mozambiku, među prisutnim vladinim zvaničnicima je bilo dosta skepse.
Apopo NVO - obuka pacova da otkrivaju eksploziv i bolesti
"Mi u Mozambiku jedemo pacove", našalio se Alberto Augusto, direktor Nacionalnog instituta za uklanjanje mina u Mozambiku, "tako da je veoma neobično da ih gledamo kako rade i otkrivaju mine. Mislili smo da ih ispečemo." Ali kada su džinovski glodari (veći nego pacovi iz njujorške kanalizacije) opremljeni malecnim amovima počeli da pretražuju teren, napred-nazad na kanapima između svojih ljudskih vodiča, zastajkujući da se počešu i pokažu lokaciju mine, nije trebalo puno da se okupljeni zvaničnici uvere. "Ovo nisu obični pacovi," kaže Augusto. "Oni su veoma posebni pacovi".

HeroRATS tj. pacovi heroji su zvanično poznati kao Pacovi za otkrivanje mina (Mine Detection Rats ili MDR), i posebno su trenirani od strane Apopo - belgijske nevladine organizacije koja u humanitarne svrhe poput deminiranja istražuje, razvija i primenjuje tehnologiju otkrivanja supstanci uz pomoć pacova.

Apopo tim sa svojim četvoronožnim deminerima

Nagazne mine nastavljaju da budu jedno od najopasnijih oružja na svetu, naročito u post-konfliktnim državama. Rasuto na teritorijama preko 78 zemalja, ovo oružje može biti zatrpano ispod zemlje decenijama, a njegov smrtonosni potencijal ne slabi vremenom. Prema podacima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, u svetu svakog meseca više od 800 ljudi pogine i 1200 bude osakaćeno - od čega su većina žene, deca i starije osobe.

Uspavana afrička obalska država Mozambik je i dalje jedna od najminiranijih zemalja u Africi. Desetine hiljada mina je postavljeno tokom borbe za nezavisnst u periodu 1964-1975 i građanskog rata koji je usledio i trajao još skoro dve decenije. Bez mapa miniranih područja, Augusto kaže da je posao čišćenja cele zemlje od mina ogroman izazov.

Ipak, od kako su pacovi organizacije Apopo počeli sa radom, uspešno je očišćeno više od 6 miliona kvadratnih metara ruralnih područja Mozambika, otkrivajući 2406 nagaznih mina, 992 bombe, i 13025  komada ručnog oružja i municije.

“Oni su zaista veoma uspešni,” kaže Augusto, i uz njihovu pomoć, on veruje da će Mozambik biti očišćen od mina za manje od 20 godina.

Apopo

‘Inteligentni, a istovremeno prosti’

Fizičko uklanjanje mina je zapravo najlakši deo procesa deminiranja. Najteži deo je otkivanje gde se one nalaze.

Tokom protekle dve dekade, stotine miliona dolara su uložene u istraživanje kako bi se unapredilo otkrivanje mina i spasli životi.

Prema rečima izvršnog direktora NVO Apopo, Kristofa Koksa (Christophe Cox), kada je organizacija počela istraživanje tehnologije otkrivanja sa pacovima početkom devedesetih godina XX veka, u isto vreme desetine univerziteta je radilo na novim tehnologijama za deminiranje, poput termografije, laserskih detektora i tzv. Nuclear Quadropole Resonance tj. posebne tehnike hemijske analize.

“Od tih više stotina različih pokušaja, mi smo razvili jedinu novu tehnologiju koja je dospela do prakse na terenu,” tvrdi Koks.

Problem sa uvođenjem novih tehnologija je da ne postoji univezalni pristup za sve slučajeve, kaže Gaj Rouds (Guy Rhodes) iz Međunarodnog centra za humanitarno deminiranje iz Ženeve, koji je bio konsultant organizacijama u nekoliko država. Konkretno, veoma je teško razviti jedinstvenu tehnologiju koja će pokrivati različite tipove i godišta mina, rasutih po različitim vrstama terena od pustinja do gustih džungli.

“Bilo je velikih nadanja u razvoje tehnologija deminiranja” navodi on. “Ali je bilo i toliko različitih varijabli da iako postoji veliki napredak u jednoj oblasti, i dalje postoje velika ograničenja u drugoj.”

Trenutno, postoji puno načina za otkrivanje mina, uključujući i ručne metode - npr,. ljudi sa metal-detektorima i štapovima-sondama ili posebno obučenim psima za otkrivanje mina, ili ogromnih mehaničlkih vozila poput američkog ‘Ježa,’ u suštini modifikovanog traktora marke John Deere koji ima oklopljenu kabinu i mehaničku "ruku" sa alatima za deminiranje.

Čišćenje minskih polja ovim tehnologijama može biti veoma spor i skup proces. "Možete potrošiti puno vremena i para i saznati da tu nije bilo ničega" kaće Rhodes, “i tu su ove životinje važne. Pacovi su brz metod kojim se postiže sigurnost da na većem području nema mina.”

Pacov na zadatku

Prednosti

Pacovi nude nekoliko prednosti. Prvo, oni su izuzetno jeftini za nabavku i hranjenje, razmnožavanje i gajenje. Afrički džinovski pacovi-torbari su široko rasprostranjena autohtona vrsta koja se može naći na celom ovom kontinentu. Zbog svog lošeg vida, oni se oslanjaju uglavnom na odlično čulo njuha, što ih čini savršenim za otkrivanje eksploziva.

Pacovi takođe mogu živeti do osam godina u zatočeništvu, što maksimizira povraćaj investicije u njihovu obuku. NVO Apopo procenjuje da jedan pacov košta oko 6000€ tokom svog života, što je oko 100€ mesečno ukoliko je radno aktivan samo 4 godine.

Dalje, pacovi su dovoljno "pametni" da nauče repetitivne zadatke relativno brzo, ali - u nedostatku prikladnijeg izraza - dovoljno glupi da im zadaci skoro nikad ne dosade, niti im opada pažnja. Za razliku od pasa, koji se često koriste u deminiranju i otkrivanju eksploziva, pacovi nisu vezani za svoje vodiče, što ih čini lakšim za transport i upotrebu. Takođe, za razliku od pasa, pacovi su dovoljno lagani pa ne mogu slučajno aktivirati nagazne mine!

Na kraju, jedna od najvećih prednosti pacova je njihova brzina. Metal-detektori taok daju zvučni signal kada naiđu na bilo koji tip metala u zemlji, što primorava ceo tim da stane i kopa na tom mestu, bez obzira da li je u pitanju limenka ili nešto opasnije. Kako su pacovi obučeni da namirišu eksploziv, oni daju neuporedivo manje lažnih uzbuna a umeju da osete čak i plastične nagazne mine. Ono za šta je čoveku demineru potrebno skoro dve nedelje, jedan pacov može završiti za samo jedan dan.

Obuka Pacova heroja traje oko devet meseci, i izvodi se na prostranim poljima za obuku u gradiću Morogoro u Tanzaniji. U uzrastu od samo nekoliko nedelja, pacovi se odvajaju od majki i "socijalizuju" kako bi se privikli na ljude koji ih obučavaju. Tokom nekoliko narednih meseci, pacovi se obučavaju "kliker" metodom***.

Poput poznatih Pavlovljevih pasa, oni se uče da povezuju zvuk KLIK koji se mehanički proizvodi malom spravom koja se nosi u ruci KLIKEROM i nagradu hranom - koja se obično sastoji od gnječenih banana i izmrvljenih žitarica. Kada pacov to savlada tj. nauči da klik znači hranu, on se dalje uči da povezuje miris - u ovom slučaju TNT-a, sa tim procesom nagrađivanja.

Kako su pacovi noćne životinje, oni se treniraju samo ujutru, obično od oko sedam do devet sati. Postepeno, oni napreduju od otkrivanja tragova TNT-a u "kontaminiranoj" površini od 3kvm, do "čišćenja" 5kvm, pa zatim 10 kvm sa deaktiviranim nagaznim minama ispod površine zemlje.

Kako bi dobili međunarodnu akreditaciju International Mine Action Standards Accreditation i sertifikaciju za čišćenje mina, pacovi moraju položiti test koji se sastoji od čišćenja polja površine 800 kvm za dva dana. Oni moraju otkriti 100% sakrivenih mina, a dozvoljene su samo dve "lažne dojave". Do danas, 300 pacova je prošlo ovaj test i dobilo akreditaciju!

Ipak, iako su pacovi brži nego metal-detektori, i jeftiniji i lakši za upotrebu od pasa, oni nisu pogodni za sve situacije.

Trener pacova Linda

Ovo je novi pristup rešavanja problema koji igra važnu ulogu u određenom kontekstu,” kaže Rouds, “ali ovo nije metoda koja je primenjiva svuda. Sa metal-detektorom, stavite u njega bateriju i radite. Sa životinjama, potrebno je mnogo više poverenja.”

Neke ljude odbija dodatna briga koju pacovi zahtevaju - poput neophodnosti stalnog ponavljanja vežbi, veterinarskih usluga, transporta i hranjenja. Zatim, postoje i klimatski uslovi, poput pustinjskih, u kojima pacovi ne mogu raditi.

Drugi izazovi dolaze sa vrstom deminiranja koja se traži.

“Mnogi problemi sa minama zapravo nisu problemi sa minama, već neeksplodiranom municijom na površini, koja zahteva timove za bezbedno detoniranje, a ne životinje za otkrivanje,” kaže Koks.

I pored toga, Apopo trenirani pacovi su trenutno angažovani na Tajlandu i Mozambiku, i sprovode tehnička ispitivanja u Kambodži i Angoli. Kombinovanjem pacova sa postojećim tehnologijama - metal-detektorima i drugim sredstvima za otkrivanje i deaktiviranje - oni se pokazuju kao brzi i efikasni u obavljanju ovog posla.

Otkrivanje smrtonosne bolesti

Ova organizacija takođe otkriva nove načine upotrebe moćnog čula mirisa pacova i pogodnosti jednostavne obuke. U Tanzaniji, pacovi se upotrebljavaju za otkrivanje prisustva tuberkuloze u uzorcima ljudske pljuvačke - bolesti koja godišnje ubija skoro 40 puta više ljudi godišnje nego nagazne mine. Pacovi otkrivaju dvostruko više slučajeva tuberkuloze od svih postojećih metoda, i služe kao sistem druge linije detekcije. Kao i sa nagaznim minama, pacovi su neuporedivo brži, i mogu obraditi više uzoraka za deset minuta nego što je laboratorijski tehničar u stanju da uradi za ceo dan.

“Zaista verujem u potencijal pacova, i mogući pozitivan uticaj koje možemo izvršiti,” kaže Koks. Ali ubeđivanje svih ostalih činilaca i dalje nije tako lako. “Nije lako ući u svet deminera sa pacovima jer je u pitanju vojni način razmišljanja, a i svet zdravstva predstavlja podjednak izazov,” dodaje on. “Moramo nastaviti ispitivanje i redovno objavljivati rezultate i time uveriti one koji donose odluke.”

Linkovi:
Apopo NVO
BBC Future

Prevod i obrada: Životinjsko carstvo online

=========================

*** O kliker metodi u obuci pasa možete pročitati serijal tekstova Maje Šparovec na Životinjskom carstvu. (KLIK)

=========================


Komentari


.... divljina

 
 
 

2003-2013 © Životinjsko carstvo