....nestali
....kućni ljubimci
....ekologija
....divljina
....forum
....saopštenja
....galerija

Sijamska mačka

Prvo zvanično pojavljivanje ove rase mačaka zabeleženo je 1871. godine na izložbi mačaka koja je održana u nekadašnjoj Kristalnoj palati. Takmičilo se u 25 kategorija među kojima je bio i jedan par Sijamaca. Različiti izvori govore o neobičnoj vrsti mačke koja je imala veoma neuobičajenu narav i interesantnu i veoma elegantnu spoljašnjost. Kako u Britaniji ni među odgajivačima niko do tada video ovu vrstu došlo je do velikog interesovanja. Popularnosti ove rase je samo pomogla činjenica da su joj pripisivane osobine koje podsećaju na inteligenciju i privrženost pasa.

                                     
                                                                 Tian O'Shian IV, 1900.
                                                                Seal Point mužjak

Par sijamskih mačaka je 1884 u Britaniju poslao svojoj porodici generalni konzul Owen Gould koji ih je na poklon dobio od sijamskog kralja. Interesovanje je raslo velikom brzinom tako da je 1892 napisan prvi standard za ovu rasu. 1902 godine je osnovan Klub ljubitelja sijamskih mačaka Engleske koji je za osnovu uzeo "applehead" varijantu sijamske rase koja se danas neformalno naziva i klasičnom sijamskom mačkom. Klasična sijamska mačka se razlikuje od danačnjih varijanti ne samo po bojama već i po građi tela. Nekadašnja preovlađujuća snažna figura i okrugla glava sve su ređe a većina mačaka ove rase imaju izduženu glavu i tanke i dugačke noge. Popularnost klasične sijamske mačke je dostigla vrhunac šezdesitih godina 20. veka kada se ova rasa pojavljivala u poznatim igranim i animiranim filmovima [Čudesno putovanje, Maza i Lunja,...]


nova lilac egzotika, [žuta boja očiju potiče od odbljeska blica]

Nije lako objasniti kako je došlo do opadanja popularnosti "klasične" u korist novog, sitnijeg, izduženijeg i oblikom nešto elegantnijeg tipa. Neki izvori tvrde da je popularnost šezdesitih godina XX veka bila tolika da je cena rasnih mačića pala prenisko pa su odgajivači u potrazi za nekom egzotičnijom varijantom koja bi im donosila više novca počeli da favorizuju novu egzotičniju liniju. Drugi, pak, kažu da je jednostavno preovladalo mišljenje kako je sitnija i egzotičnija varijanta samim tim i lepša. Nije za zanemarivanje ni činjenica da je razvoj medicine omogućio manjim i fizički slabijim primercima da dostignu zrelost i izvrše reprodukciju.


[tekst se nastavlja ispod banner-a]                                                                                

Marketing                                                                                    
Najverovatnije da su svi navedeni, a možda i neki drugi faktori uticali na razvoj ove vrste ali jedno je sigurno - zvanični standard nije predstavljao prepreku i pratio je postepene promene. Činjenica je takođe da su "nove" sijamske mačke bile mnogo slabijeg zdravlja i da su kraće živele. Odgajivači originalnih sijamaca su, međutim, imali izbor između napuštanja takmičenja i poštovanja novih pravila...


pas, mačka ili gremlin?


  Do početka 1986 godine na takmičenjima se više nije mogla videti niti jedna "klasična" sijamska mačka. Stvar je otišla toliko daleko da mnogi novi odgajivači nisu ni bili upoznati sa razvojem rase ili su čak tvrdili da je "klasična" sijamska mačka u stvari varijanta sa slabijim kvalitetom rase. Sve ovo je trajalo izvestan period i činilo se da originalna vrsta neumitno pada u zaborav ali organizacije koje priznaju prave Sijamce kao i neke druge tradicionalne rase su uspele da polako preokrenu stvar u suprotnom pravcu. Počelo je organizovanje posebnih izložbi na kojima se i ova varijanta mogla takmičiti za nagrade a felinolozi su sve više uviđali potrebu da prestane trka za egzotikom na račun zdravlja. Danas se skoro svuda u Evropi priznaju "klasične" sijamske mačke dok je u S.A.D. stvar otprilike na pola puta.

Današnji broj podvrsta je teško i nabrojati, u osnovi postoje četiri boje: tamno braon [seal], plava [blue], braon [chocolate] i magnolia bela [lilac]. Od ovih glavnih razvijene su sve podvrste za koje važe isti standardi koji se odnose na telesne proporcije.

 
klasični Sijamac

 

© 2003-2012  Životinjsko carstvo

....pretraživanje