.... naslovna

.... psi

.... mačke

.... ptice

.... male životinje

.... konji

.... galerija

.... forum

.... prezentacije
Konji u ispustu


Konju su potrebni kretanje, opuštanje i društvo

Konj koji provodi vreme u ispustu bar dva tri sata dnevno biće miran tokom rada, lakše će se kretati a zahtevi koje mu jahač postavi mu neće biti naporni. U društvu drugih konja oslobodiće se i psihičkog napora nakupljenog tokom treninga.

Konj je životinja rođena za život u krdu, u prirodi, da prelazi kilometre i kilometre na dan u potrazi za hranom i vodom, slobodno galopira u igri ili begu od predatora. Pripitomljavanjem, konj je stavljen u zatvoreni prostor i njegova potreba za kretanjem je stavljena u drugi plan i svedena na čovekovu potrebu za upotrebom konja. Kako se uloga koju konj ima tokom vekova menjala, menjali su se i uslovi njegovog smeštaja i odnosa čoveka prema njemu. Danas su konji ljubimci, a koriste se i u sportu. Ljudi uživaju u njihovoj blizini, hvale se njihovim uspesima i brinu se o njima na najbolji mogući način – sa ljudske tačke gledišta.

Konji u ispustu

Mnogi vlasnici konja zaboravljaju na to da je konj životinja kojoj je kretanje u genima. Smatraju da će se konji u ispustu međusobno potući i povrediti jedan drugoga, pa i oni koji puštaju svoje konje u ispust puštaju ih same, ne shvatajući da greše još više nego da ih uopšte nisu pustili. Zatim smatraju da će njihovom ljubimcu muve jako smetati, zaboravljajući na to da konj ima rep da bi se od istih branio, zatim misle da se mogu povrediti pri trčanju, da ih može ubosti osa i tako dalje...

Fizički i psihički značaj
Značaj boravka konja u ispustu je dvojak: psihički i fizički. Samo ispust u kome ima priliku da se u galopu ispruži koliko je dug omogućava konju da pravilno razvije rad srca i kapacitet pluća, protegne tetive i zglobove, protrese mišiće i izbaci višak energije. Stalnim kretanjem poboljšava se i digestivni trakt konja, a time se značajno smanjuje opasnost od nastanka kolika. Cela fiziologija konja temelji se na kretanju. Držati konja isključivo u štali bilo bi isto kao kada bi čovek ceo dan proveo u krevetu. Mišići su skloni atrofiranju, konj je ukočen i jahaču će trebati tokom treninga puno vremena da konja opusti.

Ako se konj nije kretao nekoliko dana, pri prvom izlasku energija koju je sakupio u štali može lako dovesti do samopovređivanja. Pun energije, nekontrolisano će se bacakati i jahaču će biti teško da takvog konja kontroliše, tako da se i konj i jahač mogu povrediti. U slučaju da jahač padne, slobodan i željan kretanja konj će galopirati koliko ga noge nose i uneti pometnju među ostale konje u manježu u kome se jaše, ugrožavajući i njih i njihove jahače. Mišići koji su dugo bili zgrčeni odjednom se naprežu bez prethodnog zagrevanja, što izaziva lučenje mlečne kiseline u međućelijski prostor što može dovesti do javljanja praznične bolesti i kočenja konja (slično kao upala mišića kod čoveka).

Konj koji je u ispustu dva do tri sata dnevno biće mirniji tokom rada, lakše će se kretati i zahtevi koje mu jahač postavlja neće mu biti naporni. Jahač neće svoju energiju trošiti na borbu sa konjem koji je na ivici eksplozije jer je od 24 sata dnevno - 23 proveo u štali. Dalje, konj će se naviknuti na promene u okolini, ptice koje izleću iz grmlja, kamione koji tutnje obližnjim putem i lakše će se snalaziti u nepoznatom okruženju. Boravak konja u ispustu važan je i posle treninga jer tako konj odmara mozak i telo. Mišići koji se pre treninga moraju zagrejati, kako rad ne bi bio naporan i kako ne bi došlo do povreda, posle rada moraju se opustiti i ohladiti. Pušten posle treninga u ispust konj će se kretati, ali mirnije, i na taj način ohladiće mišiće, umiriti puls i ritam disanja. U svojoj prirodnoj okolini i društvu drugih konja oslobodiće se i psihičkog napora nakupljenog tokom treninga.

Konji u ispustu

Konji vole društvo
Konj u ispustu ne bi trebalo da bude sam, nego sa drugim konjima. Pušten sam u ispust, prvo što će konj uraditi, to je da potraži društvo! Ovo opet može dovesti do toga da se konj uznemiri, počne jurcati po ispustu, njištati za drugim konjima, a kako su štale u blizini dobiće od drugih konja „odgovor“ što će ga uznemiriti još više. Ako postoji razlog zbog koga neki konj ne može u društvo, čovek bi trebalo u početku da bude sa njim. Dobro rešenje je da se po ispustu prospe zob u gomilicama raspoređenim svuda po ispustu, tako da se konj zaokupi traženjem hrane. Konji se vremenom naviknu da budu sami, ali u početku nadzor im je neophodan.

Pravilo jačeg
Ljudi smatraju da će se konji u ispustu međusobno tući. Nesuglasica će biti, ali samo u početku, dok se konji ne upoznaju. Posle neće biti problema, osim ako je reč o agresivnom konju. Konji iz iste štale poznaju jedan drugoga i kada bi se pustili zajedno u ispust „postrojio“ bi ih najdominantniji konj. Kada se hijerarhija uspostavi, sukobi prestaju. Konj je životinja koja je u svakom trenutku spremna za beg od predatora i retko se međusobno upušta u pravu borbu, što važi čak i za pastuve. Ako bi se zaista potukli, naneli bi jedan drugome teške ozlede i time smanjili mogućnost uspešnog bega od napadača. Konji međusobne sukobe rešavaju guranjem, škljocanjem zuba i sličnim pretnjama.

Hijerarhija kod konja postoji i uvek ima dominantnijih i manje dominantnih jedinki, ali konjima je druženje važnije od statusa i borbe, tako da vlasnici ne moraju srahovati za svoje ljubimce. A kako bismo bili sigurni, konje je najbolje „upoznati“ u prisustvu ljudi, preko ograde ispusta ili na povodcu, pa ih jednog po jednog puštati u ispust.

Konji u ispustu

Lonžiranje ili šetalica

Šta raditi kada ispust nije dostupan, a konj se ne može redovno jahati?

Alternativa je lonžiranje ili đetalica ako je ima. Ako je svrha lonžiranja omogućiti konju da se igra i istrči, ne treba stavljati na njega sedlo, nego samo uzdu ili kapcaun za lonžiranje i štitnike na noge (kamašne). Konja na lonži treba pustiti da se što slobodnije kreće, brzinom kojom želi.

Šetalica (slika dole) je mehanička sprava koja vodi konja u krug i omogućava mu da se stalno kreće. Na ovaj način se mogu hladiti konji posle rada, a brzina šetalice se može prilagođavati.

Setalica

Ako nemamo ni šetalicu ni ispust u koji konja posle treninga možemo pustiti, rešenje za opuštanje je šetnja. Sa konjem treba šetati dok se ne osuši (od znoja) na skroz puštenim dizginima, opuštenog kolana, najbolje „na ruci“.Ako vreme ne dozvoljava šetnju, konj se uvede u štalu, timari se slamom i ponudi senom. Na ovaj način mu se mišići postupno hlade i opuštaju.

Loše navike
Kretanje i boravak na otvorenom značajni su kako za fizičko, tako i za psihičko zdravlje konja. Za većinu loših navika koje konj stekne, kriv je neprirodni, zatvoreni prostor u kome konj boravi. Stalno kretanje održava mišiće aktivnim i smanjuje mogućnost povreda i tokom treninga i u štali. Dve loše navike koje se najčešće javljaju zbog neaktivnosti konja i loših uslova smeštaja su štrikanje i "gutanje" vazduha. Konj prilikom štrikanja prebacuje težinu sa jedne noge na drugu, mašući vratom levo-desno. Na ovaj način pokušava "ubiti" vreme i izbaciti nakupljenu energiju. Prilikom gutanja vazduha, naslonivši se gornjim zubima na ivicu hranilice (ili bilo koju tvrdu površinu), konj bukvalno guta vazduh. Takvi konji su mršavi i lošeg izgleda.

Konj kome je uskraćeno kretanje i društvo drugih konja i kome su loše navike jedina zabava, postaje nezainteresovan za svet oko sebe. Ne raduje se čoveku kada ga vidi, ne reaguje na hranu, ne reaguje na druge konje i izgleda bolesno. I izvan štale ništa ga ne interesuje i loše se ponaša tokom treninga. Sa druge strane, konj koji se redovno kreće i boravi na svežem vazduhu u ispustu sa drugim konjima pokazuje želju za hranom, rže kada vidi poznatu osobu i pokazuje volju za radom.

Posledice ne-boravljenja u ispustu mogu biti i nervoza i agresija. Nažalost, takva ponašanja kod konja ljudi najčešće leče batinama, ne shvatajući da je dovoljno samo pustiti konja da bude konj – da se kreće poput svojih divljih predaka.

Primer dobre prakse:


Tekst i fotografije: Emina Knežević


____________________________________________________________________________________

                                              
____________________________________________________________________________________

Komentari/pitanja

.... divljina

.... oglasi

 

2003-2011 © Životinjsko carstvo