....naslovna strana

....pretraživanje

Solarna kula u Sevilji snabdeva el. energijom 10.000 domaćinstava
....nestali  


Kao nastavak naše ranije priče o ozonu, lošem ozonu, klimatskim promenama i nuklearnim elektranama,
ovoga puta vam donosimo priču koja donosi izvesnu dozu optimizma kada je u pitanju rešavanje problema zagađenja i opasnosti od efekta staklene bašte.

Možda i sami pogađate, radi se o iskorišćavanju energije bez koje ne bi bilo ni života na ovoj našoj Planeti.

PS20 solarna kulaU aprilu 2009. godine puštena je u rad najveća solarna elektrana u istoriji - PS20. Postrojenje je za vreme testiranja postiglo veću efikasnost od očekivane i od aprila snabdeva čak 10 hiljada domaćinstava električnom energijom!

Solarnu kulu su projektovali i izgradili inžinjeri kompanije Abengoa Solar, specijalizovane za iskorišćavanje solarne energije.

Iako su do sada beleženi pokušaji sličnog načina upotrebe čiste sunčeve energije, tehnologija i njena primena u slučaju solarne kule kod Sevilje se, bez preterivanja, mogu okarakterisati kao revolucionarni.

Solarna elektrana PS20 sastoji se od velikog solarnog polja načičkanog sa 1255 heliostata (ogledala čija je funkcija da usmeravaju sunčevu svetlost ka kuli). Svaki heliostat, površine 119 kvadratnih metara, odbija sunčevo zračenje ka kolektoru koji se nalazi na vrhu 160 metara visoke kule i proizvodi vodenu paru koja se putem turbina pretvara u električnu energiju.

Kada je u pitanju očuvanje okoline i smanjenje emisije štetnih gasova u atmosferu, na godišnjem nivou samo će ova jedna elektrana sprečiti 12 hiljada tona ugljen-dioksida da dospe u atmosferu!

Tehnologija solarnih kula je u srednjem stadijumu po svojoj zrelosti kada je u pitanju iskorišćenje koncentrisane solarne energije. Prvu komercijalnu elektranu na tehnologiji solarnih kula - PS10 - sagradila je takođe kompanija Abengoa Solar i ona sada slavi dve godine uspešne eksploatacije.
Druga generacija, takođe projektovana u Abengoa Solar je nedavno stavljena u pogon dok je treća generacija zasnovana na tehnologiji koja se testira u eksperimentalnim elektrana..

Tehnologija

Na sistemima solarnih kula, polje heliostata od pokretnih ogledala se usmerava u zavisnosti od sunčeve pozicije kako bi reflektovalo svetlosno zračenje koncentrisano i do 600X na kolektor koji se nalazi na vrhu kule. Ova toplota se prenosi na tečnost u cilju pravljenja pare koja se širi preko turbine povezane sa generatorom koji proizvodi električnu energiju.

Solarna kula - tehnologija
                                                          Šema tehnologije solarnih kula

Tehnologija solarnih kula se zasniva na tri glavna elementa: heliostat, kolektor i kulu.

Heliostati imaju funkciju "hvatanja" svetlosnog zračenja i njegovog usmeravanja ka kolektoru. Sastoje se od refleksivne površine, noseće strukture i mehanizama koji se koriste za usmeravanje, prateći kretanje sunca (obuhvatajući sisteme za okretanje i kontrolu heliostata). Najčešće korišćene refleksivne površine u današnje vreme su staklena ogledala.

Kolektor koji prebacuje primljenu toplotnu energiju na tečnost (koja može biti voda, rastopljene soli itd.). Ta tečnost je zadužena za prenos toplote do drugog dela CSP (Concentrated Solar Power) elektrane, najčešće na rezervoar vode, čime se dobija vrela para koja proizvodi energiju okrećući turbinu.
Najnovija poboljšanja i istraživanja su usmerena ka projektovanju solarnih kula za još više temperature.

Kula igra ulogu nosača kolektora koji mora biti postavljen na određenoj visini iznad heliostata kako bi se izbegle, ili makar umanjile senke i zaklanjanje sunca.                                PS20 -
Eureka (kula visoke temperature) i starija PS10 (desno)

Visoke temperature, veća efikasnost
Visoke temperature koje se mogu dobiti korišćenjem ove tehnologije (preko 1000ºC) omogućavaju da se planiraju veći proizvodni kapaciteti električne energije, čak 25% veći nego pri direktnom pretvaranju solarne energije u električnu.

Hibridizacija i čuvanje energije
Prilikom korišćenja tehnologije solarnih kula, može se dodati postrojenje za čuvanje energije. Iz takvog "rezervoara" ceo sistem bi mogao da daje energiju i tokom oblačnih dana ili noću. Danas se najčešće koriste rezervoari vode/pare ili istopljene soli koji čuvaju energiju koja se koristi po potrebi. Iz tog razloga, sama elektrana mora biti osetno veća u razmeri.

Postoji i mogućnost upotrebe ove tehnologije u simbiozi sa konvencionalnim načinima dobijanja energije u kom slučaju bi solarna energija bila pomoćni izvor energije koji bi doprinosio većem stepenu iskorišćenosti fosilnih goriva i samim tim manjem zagađenju.

Uslovi
Za instalaciju elektrana koje koriste tehnologiju solarnih kula postoje određeni uslovi:

Klima. Ekonomska isplativost solarnih termalnih projekata je direktno zavisna od intenziteta i trajanja solarnog zračenja na godišnjem nivou na teritoriji koja se planira za mesto izgradnje jedne ovakve elektrane.
Orografija. Površina terena sa pogodnom orografijom uslovljava radove u izgradnji i održavanju solarnog polja. Kule-elektrane se mogu prilagoditi orografski raznovrsnom teren, i blage neravnine kao što je to slučaj kod PS20, pa i kompleksnije slučajeve ukoliko su obronci dolina odgovarajuće okrenuti ka jugu (u slučaju država na severnoj hemisferi).

Teritorija neophodna za elektranu snage 20 MW iznosi 96 hektara u rasporedu da dužina iznosi 3.3km a širina 0,95km.

Španija neumoljivo vuče napred na terenu ekploatacije čiste solarne energije putem CSP sistema (Concentrated Solar Power - koncentracija solarne enrgije). Širom Španije odobrena je izgradnja preko 50 solarnih postrojenja koja će do 2015. godine proizvoditi više od 2GW el. energije što je solidno više od željenog cilja. CSP tehnologija se trenutno izvozi u Alžir, Maroko i Sjedinjene Države.

Na kraju, pogledajte kratak video kako sve to izgleda u stvarnosti:

            Komentari

 

  ....ekologija
....psi     ....saopštenja
....mačke     ....usluge
....male životinje     ....kontakt
....forum     ....www adrese
....divljina      
....galerija    
   
     
      Pridružite se cyber zajednici Greenpeace-a i počnite da talasate!
     
   

2003-2009 © Životinjsko carstvo