....nestali
....kućni ljubimci
....ekologija
....divljina
....forum
....saopštenja
....galerija

Naša lopta?

<<...prvi deo

 
fosil i rekonstrukcija izgleda Henkelotherium-a

Tek kada su pre 65 miliona godina dinosaurusi nestali sa lica Zemlje iz razloga o kome se i danas vode diskusije, sisari su počeli nesmetano da se razvijaju i razmnožavaju. Da li svoj razvoj da zahvale udaru meteorita na Jukatanu koji je uslovio veliku ekološku kataklizmu, a time i nestanak dinosaurusa, ili načinu na koji sisari odgajaju svoje potomstvo, pitanje je na koje nema pouzdanog odgovora. Uslovljeno i stalnim tektonskim pomeranjima, odvajanjem kontinenata, u vremenskom periodu od oko 30 miliona godina razvio se pod različitim životnim uslovima veliki broj grupa sisara, malih i velikih.

Najveći sisar koji je živeo na zemlji bio je poznat kao Baluchitherium [levo] ali je kasnije pravilno klasifikovan kao Indricotherium transouralicum.
Nijedan sisar nije dostigao veličinu najvećih dinosaurusa.

Klima je postala hladnija i suvlja, velike promene desile su se i svetu flore. Pretpostavlja se da je pre 23 miliona godina počeo i diferencirani razvoj primata. U tu grupu hominida, majmuna sličnih coveku, spada i Proconsul, poslednji zajednicki predak, pre nego što se put razvoja čoveka i majmuna konačno razdvojio. Do skora se smatralo da je evolucija coveka počela pre 4,5 miliona godina, što su potvrđivali i nalazi raznih delova lobanja i skeleta hominida zvanog Australopithekus, u Africi. Senzacionalno otkriće fragmenata lobanje 2001. godine, ponovo u Africi koja važi za postojbinu čoveka, ukazuje na egsistenciju hominida koji su se kretali na dve noge, još znatno ranije. Radio-carbon-metoda potvrdjuje starost od oko 7 miliona godina. Ovom hominidu dato je ime Sahelanthropus tchadensis. U istočnoj Africi nađeni su ostaci hominida koji je živeo pre 2 - 2,5 miliona
godina. Delovi skeleta ukazuju na znatno veći palac čime je bio osposobljen da pravi oruđe i da ga vešto upotrebljava. Njegovo ime je homo habilis. Milion godina stari nalazi skeleta hominida koji je išao na dve noge i imao znatno veću lobanju nego prvi hominidi, uvršćen je u grupu po imenu homo erektus , pošto u vreme otkrića nije bilo poznato da su i znatno stariji hominidi išli uspravno. Homo erektus je već nastanjivao velike delove Evrope i Azije, poznavao je vatru i u grupama organizovano lovio životinje.

Homo sapiens pojavljuje se na sceni pre između 150 i 100 hiljada godina. Pretpostavlja se da je on već posedovao moć govora. Pre 50 hiljada godina homo sapiens naseljava sve kontinente, ali se kao nomad još uvek ne zadržava na jednom mestu. Tek nešto kasnije, pre 20 hiljada godina, krajem poslednjeg ledenog doba, formiraju se prve, privremene naseobine. Ostaci prvih stalnih naseobina u plodnom području između Eufrata i Tigra stare su 8 hiljada godina. To je i područje na kome se razvila i prva kultura sa svojim običajima, religijom i pismom. Kada je čovek počeo da piše, počeo je i da beleži događaje. Na ovom mestu i počinje pisana istorija kakvu danas poznajemo. Evolucija je u početku imala vremena....dosta vremena. Onda je odjednom pojačala tempo i u sve kraćim vremenskim razmacima stvarala je sve više. Kada bi celu našu evoluciju komprimovali u godinu dana, naša istorija bi pocinjala 31. Decembra u 23:58.

Iza nas je ostao jedan veoma dug put kojim smo došli dotle gde se nalazimo danas. U poslednjih sto godina našeg industrijskog razvoja napravili smo jedan ogroman korak napred, ali da li je pravac kojim smo krenuli ispravan, ispostaviće se u dogledno vreme.

    
Zagadili smo vode, zagadili smo vazduh

Došlo je do pojave ozonskih rupa, prosečna temperatura raste a klima se globalno menja. Priroda katastrofama sve češće pokušava da nam ukaže na greške koje pravimo, da smo na putu da, zbog nemarnosti ili pohlepe, izvedemo iz ravnoteže sve prirodne tokove i ona više neće biti u stanju da se sama regeneriše.

Planeta Zemlja, naša najmilija lopta sa kojom ne bi smeli da se igramo........

 

 

 

 

 

Alena Živkov

Vaši komentari

 


© 2003-2006  Životinjsko carstvo

....pretraživanje