.... naslovna

.... psi

.... mačke

.... ptice

.... male životinje

.... galerija

.... forum

.... prezentacije

.... oglasi

Kako otrov škorpiona omogućava nov način u borbi protiv raka


Prilikom razvoja novih lekova, proces uzimanja neke supstance iz prirode i njeno prilagođavanje je veoma uspešna praksa koju doktori i hemičari koriste godinama. Danas, uz pomoć nanotehnologije, istraživači pretvaraju ranije otpisane supstance-kandidate za pravljenje lekova u upotrebljive lekove.

Oko 40% klinički odobrenih lekova spada u kategoriju gde ili prirodna supstanca ili njena izmenjena varijanta čini srž tog odobrenog leka. One obuhvataju statine (koji se nalaze u izlučevinama bakterija) koji se koriste za smanjivanje holesterola, kinine (koji se nalaze u drvetu hinina) koji deluju anti-malarijski i paklitaksel (nalazi se u vrstama tise) kao lek protiv kancera.

Mnogi od ovih prirodnih supstvanci su toksini koje biljke ili životinje prave kao vrstu odbrane. Otrov škorpije je tako već izvesno vreme privlačio pažnju kao potencijalni izvor novih lekova. On sadrži mešavinu bioloških jedinjenja koje se zovu peptidi, od kojih su neki poznati da izazivaju ćelijsku smrt stvaranjem pora u biološkim membranama. Ćelijska smrt može biti korisna ukoliko bismo uspeli da je usmerimo, da npr. ćelije raka izvrše samouništenje.

Škorpion nosi otrov koji može biti upotrebljen da uništava rak

Ovi toksini imaju jako snažno dejstvo. Na primer, jedan specifičan mali peptid, pod imenom TsAP-1, koji je izolovan iz Brazilskog žutog škorpiona (Tityus serrulatus), poseduje i anti-mikrobno i anti-kancerogeno dejstvo.

Ipak, koriščenje osobina tih supstanci u medicinske svrhe je, makar do sada, predstavljalo veliki izazov iz razloga što ovi toksini ubijaju i tumore i zdrave ćelije. Jedna od metoda kontrolisanja toksičnosti je putem korišćenja nanotehnologije za pravljenje posebnih "trasportera" za isporuku leka na potrebno mesto u organizmu. Ukoliko se to uspešno izvede, toksična supstanca se ispušta i ubija samo neželjena tkiva u telu.

Jedan ovakav pokušaj je izveo Dipanjan Pan na Univerzitetu u Ilinoisu, S.A.D. U istraživanju objavljenom u biltenu "Hemijske komunikacije" (Chemical Communications), naučnici tvrde da su stvorili sferične kapsule za hvatanje toksina škorpiona - TsAP-1. Ovako "upakovan" toksin, nazvan "NanoVenin", desetostruko povećava delotvornost leka u uništavanju malignih ćelija raka dojke.

U pitanju je zanimljiv razvoj događaja iz dva razloga. Prvo, toksin u svom prirodnom obliku se ne može koristiti zbog nedovoljne selektivnosti njegovog delovanja, a drugo, dodavanje toksina u nano-česticu je dovelo do višestrukog povećana dejstva leka, što ga čini klinički upotrebljivijim.

Ilustracija primene nanotehnologije u medicini
(ilustracija upotrebe nanotehnologije u isporuci leka na potrebno mesto u organizmu)

Ova vrsta leka najbolje deluje na ćelije raka dojke, ali još uvek nije specijalizovan za određene bolesti. Istraživači mogu da menjaju njegovu spoljašnju opnu, npr. dodajući proteine koji ga mogu učiniti selektivnim za određene vrste karcinoma. Takođe, možda je moguće "presvući" nano-česticu biorastvorivim slojem kako bi se toksičnost zadržala do trenutka isporuke na obolelo mesto, gde bi se taj sloj rastvorio i pustio toksin da deluje.

Ovako precizna isporuka može biti uspešna na "ključ i brava sistemu" visoko-preciznih bioloških struktura. Na primer, različite vrste ćelija raka imaju specifične izlučevine spoljnih proteina - a biorazgradivi sloj leka može biti napravljen tako da prepoznaje te specifične proteinske izlučevine i da to bude okidač procesa degradacije opne, omogućavajući preciznu isporuku leka.

Često su veoma delotvorni lekovi bili otkriveni ali njihova upotreba nije omasovljena zbog problema "isporuke" leka na potrebno mesto delovanja. Ipak, najnoviji razvoj nano-tehnologije ilustruje kako odbačene lekovite supstance dobijene iz prirodnih izvora ipak mogu biti upotrebljene u borbi sa bolestima.

Marketing


Komentari/pitanja

Izvor vesti: The Conversation

.... divljina

   
  Maya di Altobello
  Shadow of Aire
.Lionheart
[erdel terijer]
  Express Man Rezlark
 [patuljasti šnaucer]
  Big Band Rezlark
 [patuljasti šnaucer]
  Ivory Iv from Lipar Land [doberman]
   

2003-2014 © Životinjsko carstvo