.... naslovna

.... psi

.... mačke

.... ptice

.... male životinje

.... galerija

.... svaštara

.... forum

Filtriranje akvarijuma

Akvarijumski filteri su slični svim drugim filterima; kroz slojeve različitog materijala prolazi voda i pri tome se čisti. Vazduh pokreće sve filtere izuzev električnih protočnih modela.
Razlikujemo dve vrste filtera: unutrašnje i spoljašnje.

Spoljašnji filteri moraju imati kapacitet makar 10-15% sadržaja akvarijuma. Gornji deo filtera moramo prekriti da se na njegovoj površini ne bi razvijale nepoželjne alge. U spoljašnji filter možemo privremeno staviti sloj treseta, koji zakiseli vodu do željene Ph vrednosti, a zatim ga odstranimo. Isto tako možemo namestiti uložak jonskog izmenjivača i pošto dobijemo željenu tvrdoću vode, ponovo ga odstranimo. Čim opazimo da je gornji sloj filtera, smeđe prljav, moramo ga odmah oprati. Filler je sigurno prljav kada iz njega smrdi - u tom slučaju ga moramo potpuno demontirati, očistiti i obnoviti.

Gore desno: jedna od modernih varijanti gotovih spoljašnjih filtera.

Šema levo: funkcionisanje spoljašnjeg filtera.

Prljava voda dolazi kroz cev A. Prolazi kroz slojeve za prečišćavanje: 1 sintetička vata, 2 aktivni ugalj, 3 sintetički sunđer. Prečišćena voda, pomoću vazdušne struje se preliva u akvarijum B.


Kako se u pogon stavlja spoljašnji filter?
Cev koja vodi "prljavu" vodu iz akvarijuma u filter, treba prvo potopili u akvarijum, tako da sav vazduh iz cevi izađe a zatim cev zatvoriti prstom. Kada smo to uradili, onda kraći deo cevi prenesemo u filter i kad ga zaronimo u vodu, tek onda sklonimo prst sa kraja cevi. Sada možemo cev koja vraća pročišćenu vodu iz filtera u akvarijum, da spojimo sa pumpom i da je uključimo. Spoljašni filter radi na principu spojenih sudova; koliko vode iz filtera istekne u akvarijum, toliko vode u filter uđe iz akvarijuma.


Unutrašnji filteri dolaze u obzir za manje akvarijume do 50 litara, mada mogu poslužiti i za neke veće. Njihova prednost je u tome da u istovremeno delelimično provetravaju vodu i ne utiču na izlivanje vode iz akvarijuma, ali je njihov kapacitet vrlo ograničen. Unutrašnje filtere moramo prečistiti i filtracijsku masu menjati svaka 4 meseca.

        
  
                                             Neke od modernih varijanti unutrašnjih filtera

Sistem filtriranja je u suštini isti kao kod spoljašnjih varijanti uz manje razlike. "Prljava" voda ulazi kroz proreze na poklopcu od fillera, pročišćava se kroz: sintetičku vatu, aktivni ugalj i šljunak. Prolazi dalje kroz proreze na telu filtera i pomoću vazdušne struje prečišćena voda se vraća u akvarijum.

Komentari/pitanja

 

 

.... divljina

 
 

2003-2006 © Životinjsko carstvo